mcuweblogo.gif (146429 bytes)

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด | ผู้จัดการ | มติชน | สำนักข่าวไทย | กรุงเทพธุรกิจ | ฐานเศรษฐกิจ | เส้นทางเศรษฐกิจ | The Nation | Bangkok Post
Thai Post | INN | ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11 | ช่อง ITV | ช่อง UBC | 142 | 152 | 162 | 1144 | 1188 | 1500 |
GSM | 1800 | SiamPage | PPA
update.gif (1811 bytes)
พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้
คนมีปัญญา   ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
สากจฺฉาย   ปญฺญา  เวทิตพฺพา.

เว็บไซต์พุทธศาสนา

 วัดในเมืองไทยและเทศ
 รายชื่อวัดทั่วเมืองไทย
 หลักคำสอนในพุทธศาสนา
 ประเพณีวัฒนธรรมไทย
 ประวัติศาสตร์

แหล่งธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานชาดก
ประวัติพระพุทธเจ้า
พุทธศาสนาในประเทศไทย
คำสอนของพระองค์
พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

ห้องสนทนาธรรม

ห้องวิจารณ์
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
ห้องนิสิตสัมพันธ์
ห้องคุยทั่ว ๆ ไป

กระดานเสวนา

ลานเสวนาธรรม
นักเรียนบาลี
ประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ
นิสิตมหาจุฬา ฯ

เพื่อนบ้าน

  สารพันธ์
หลวงตามหาบัว

Hunsa.com

new1234.gif (1122 bytes)สมัครอีเมล์ฟรีกับเรา   ได้ชื่อเป็น yourname@mcu.bn3.com เป็นของนิสิตมหาจุฬา ฯ และสาธุชนทั่วไป และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นคลิ๊กตรงนี้ได้เลย
redarrow.gif (56 bytes)ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม

 

 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
 1. Krubasrivichai
  Thai Arts and Culture, History,Krubasrivichai movement, eg, Dvaravadee Period, Srivichi Period, Lopburee Period, Sukhothai Period, Ayutthaya Period, Lanna Period. In Architecture section include Thai House, The middle Style, The East Style, The Northern Style, The South Style and Thai Architecture Picture will found here.

 2. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  เว็บไซท์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีประวัติความเป็นมาของศูนย์ สถานที่ตั้ง กิจกรรมต่างๆ พระราชประวัติ ข่าวคราวการดำเนินงาน รวมลิ้งค์ ฯลฯ สถานที่จัดแสดงการละเล่นพื้นเมืองของทุกภาคในประเทศ ใน "หมู่บ้านไทยสี่ภาค" นี้ ท่านจะได้พบสัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านของไทยที่รวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว.. พระราชเสาวนีย์ อาคารพระมิ่งขวัญ ภายในจัดให้มีการแสดงสินค้า หัตถกรรม และการสาธิตการทำงานฝีมือ

 3. ข้อมูลเครื่องงานช่างฝีมือในไทย
  The premier online fine art resource site for traditional realism originals and prints. Shade Tree Press is proud to offer exquisitely crafted oil originals, limited edition giclee prints, by internationally recognized painter Glen P.Tarnowski, to the discerning art aficionados, decor professionals, art collectors, corporate art buyers and art dealers.

 4. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทย
  รวบรวมเกี่ยวกับประเพณีของไทย เช่น ประเพณี 12 เดือน เครื่องแต่งกายไทย ประเพณี พิธีตามช่วงอายุ เช่น เกิด บวช แต่งงาน ตาย เป็นต้น ประเพณี พิธีตามเทศกาล ฤดูกาล เช่น สงกรานต์ วิสาขบูชา ลอยกระทง ศิลปสื่อผสมผสาน ประเพณีท้องถิ่น รวมลิ้งค์ไปที่อื่นๆ อีกมากมาย

 5. ผลงานด้านสถาปัตยกรรม link เวปไซด์สถาปัตย์/ภาพ3มิติstereogram
  department of architectural rajamankala institute of technology songkhla campus ท่านจะได้พบกับเรื่องราวของ 'เด็กถาปัด' ว่าเรียนอะไรกันบ้าง เราได้นำหลักสูตรที่กำลังเรียนพร้อมกับผลงาน ภาคปฏิบัติในแต่ละวิชามาแสดงให้ชมกันรวมทั้ง ภาพกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือไปจากวิชาเรียน อีกทั้งได้รับความกรุณาจากอาจารย์ เอื้อเฟื้อผลงานและบทความด้านสถาปัตยกรรมมาให้ดูกันด้วย และยังได้รวบรวมเวปไซด์ทางด้านสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศมาไว้ที่นี่ด้วย

 6. พุทธศิลป์ โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
  รวมภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมาย เช่น ปิติสุขในทิพยสถาน1 Overwhelmed inHeavens 1 บัวทิพย์ MagicLotus เทพรักษา GuardianAngel ท่องเที่ยวกับทิพยาน OnA Heavenly Vechicle ทิพยานในจิต1 Heavens Inthe Mind 1 สงบเย็น Cool& Calm ทิพยาน Vechicle แสงธรรมนำทาง Guilding Light of Dhamma จิตพระอรหันต์State of Mind of the Enlightened พระพุทธเจ้าและพระสาวกLord Buddha and His Disciples จากหนังสือ ...จิตรกรรมพุทธศิลป์ ๑๗ ปีของ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พ.ศ . ๒๕๑๙ - ๒๕๓๕

 7. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  เว็บไซท์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รวบรวมโครงการพระราชดำริ และนโยบายต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบนโยบาย วัฒนธรรมของชาติ สนับสนุนการศึกษาและวิจัยวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการสืบทอดและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 8. วัฒนธรรมไทย
  เว็บไซท์วัฒนธรรมไทย มีบริการต่างๆ มากมาย Thaiway.com is dedicated to the promotion of Thai businesses proposing quality services & products. Take a trip along our links, there is probably something for you.

 9. ประเพณีไทย (Tradition)
  รวบรวมประวัติประเพณีต่างๆ ของไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ Thailand is a meeting place,where people of diverse backgrounds have come together to pool their culture and racial characteristics, giving rise to something new, strong and vital. With a territory and population about the same size as France, Thailand's people are mostly ethnic Thai, with other ethnic groups mixed in: Burmese, Chinese, Lao, Khmer and hilltribes. The people are mostly Buddhist, less than 10 percent believe in other faiths: Islam, Christianity, Hinduism and Brahmanism.

 10. ประเพณีสงกรานต์
  เรื่องราวโดยละเอียดของประเพณีสงกรานต์ ทั้งความเป็นมา เรื่องราวของประเพณี พิธีกรรม คำทำนาย วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีไทย ความหมายของสงกรานต์ สงกรานต์ : วันขึ้นปีใหม่ กำหนดวันสงกรานต์ ตำนานสงกรานต์ของไทย คำทำนายวันสงกรานต์ บุญกิริยาในวันสงกรานต์ คุณค่าทางวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

 11. ประเพณีตามเทศกาล ฤดูกาล
  รวบรวมประเพณีตามเดือนต่างๆ อย่างละเอียดมากมาย และประเพณีที่ชาวบ้านนิยมทำกัน หากเป็นของชาวบ้าน อาจมีไม่ครบทุกเดือน หากเป็นของหลวงหรือ พระราชพิธี อาจไล่เป็นเดือนๆ ไปได้ ด้วยคิดประดิษฐ์ขึ้นมากดังพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดพิสดารในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ( ขาดเพียงเดือน ๑๑ ด้วยทรงติดพระราชภารกิจ ) การไล่ตามเดือนนี้บางเดือน หนังสือบางเล่มอาจกล่าวแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย เพราะพิธีบางอย่างอาจทำใน เดือนใกล้ๆกัน ในที่นี้จะยึดพระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นหลัก

 12. ประเพณีไทย
  ประเพณีไทยตามช่วงฤดูกาล เช่น สงกรานต์ วิสาขบูชา ลอยกระทง ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมักดำเนินไปตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อๆ กันมา ประเพณี บางอย่าง ก็คลอนแคลนสูญหายไปแล้ว เช่น การร่อนเด็ก ซื้อเด็ก การโล้ชิงช้า โสกันต์ บางอย่างค่อย ๆ หมดไป เช่น การโกนจุก การไว้จุก ฯลฯ บางอย่างก็ยังมีอยู่ เช่น สงกรานต์ ออกพรรษา แต่รายละเอียดคงผิดแผกไปในภาวะที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราควรจะทราบถึงประเพณีของคนไทยว่ามีพิธีและปฏิบัติอย่างไร

 13. ลอยกระทง
  ประเพณีลอยกระทง ความเป็นมา การลอยกระทงตามประทีป ถือเป็นประเพณีมาแต่โบราณกาลเพื่อบูชารอยฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำนัมมหาในชมพูทวีป สำหรับในเมืองไทย ประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีเนื้อเพลง และเพลง Midi ให้ฟังกัน

 14. สงกรานต์
  ประเพณีสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์ เรียกเป็นพิเศษว่า มหาสงกรานต์ เพราะถือว่าเป็นวันและเวลาที่ตั้งต้นเป็นปีใหม่ โดยเหตุที่ประชาชน สนใจแต่วันขึ้นปีใหม่ เมื่อพูดว่าสงกรานต์ก็นึกถึงวันมหาสงกรานต์ ส่วนสงกรานต์ของเดือนอื่นไม่เข้าใจ และสนใจ คำว่า สงกรานต์จึงหมายถึงมหาสงกรานต์เฉพาะไป เรื่องราวของนางสงกรานต์ รูปภาพให้ดาวน์โหลด

 15. พิธีแต่งงานแบบไทย ๆ
  รายละเอียดพิธีแต่งงานแบบไทยๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแห่ ขบวนขันหมาก ไปจนถึงพิธีสงม์ พร้อมเพลงประกอบ รวมเรื่องเกี่ยวกับ พุทธศิลป์ Buddhistic Paintings พุทธประวัติ Buddhist History ปกิณกะไทย Thai-Thai วรรณกรรม

 16. โฮมเพจเกียวกับการแต่งงาน Thai Wedding
  เป็นโฮมเพจเกี่ยวกับการแต่งงาน สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการแต่งงาน การเลือกสถานที่แต่งงาน เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบ้าน สถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการ HoneyMoon เรื่องเกี่ยวกับของขวัญ ของชำร่วย และการ์ดงานแต่งงาน มีบริการ Match Maker และอื่นๆ แล้วยังมีอีเมล์ฟรีให้อีกด้วย

 17. Extension Japan
  เป็น Web site เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นครับ เนื้อหาส่วนใหญ่จะถูกแปลเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด เพื่อความสะดวกแก่ชาวไทยในการเข้าชม และเพื่อให้มี website ที่เกี่ยวกับ Anime เป็นภาษาไทยเยอะๆด้วย (ซึ่งจะหาได้น้อยมาก) Update เนื้อหาเดือนละ 2 ครั้งครับ

 18. Pahuyuth
  The art of Thai fighting,Muai-Thai, Pahuyuth, Thaiboxen,Martial Arts, Martial Art, Thai-Boxing, Kickboxen, Muai-Thai School, Thai history, Weapon fighting, Schwertkampf, Sword fighting, Knife fighting, Stick fighting, Saiyasart

 19. เรือนขนมไทย
  เรือนหลังน้อยที่ เต็มไป ด้วยสีสันของ ความเป็นไทย อาหาร ไทยนานา ชนิด พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการปรุงอาหาร สาระต่าง ๆ เกี่ยวกับ อาหารไทย ภาพสวยงาม ของอาหารไทย มี ยายทองหยอด คอยให้ คำแนะนำ และ ตอบปัญหา เกี่ยวกับอาหารที่หลานทุก คน ทั้งหลายถามเข้ามาถึงจะเป็น เพียงเรือนหลังน้อย แต่ก็ไม่ด้อยค่าและไร้น้ำใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
Click Me
ช่วยโวตให้หน่อยนะครับ
redarrow.gif (56 bytes) ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ติดต่อสอบถามได้ที่  6236325-6, 2222835 และ  9333355

 

mail  to webmaster : mcucity@mailcity.com, mcu@mcu.bn3.com

ุสำหรับเว็บไซต์ใดที่ลิ้งค์ของเราไปแล้ว   กรุณาเมล์มาบอกด้วยนะครับตามที่อยู่ข้างบนนี้   ผมจะลิ้งไปให้   ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกัน   หากจะกรุณา  copy  code   ข่างล่างนี้ไปแปะไว้ในเพจของท่าน   จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
<a href="https://mcucity.tripod.com/">
<img src="https://mcucity.tripod.com/images/mcunewlogo.gif" width="100" height="35"
border="0"></a>

mcunewlogo.gif (26461 bytes)