Make your own free website on Tripod.com

ธรรมประจำสัปดาห์13.gif (8775 bytes)

        ธรรมะที่นี่สด และทันต่อเหตุการณ์เสมอ   แสดงโดยพระอาจารย์ผู้ชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะ   มีทั้งพระธรรมทูต   พระนักเทศน์  พระนิสิต   ซึ่งมีประสบการณ์มาก   ผมได้นิมนต์มาเขียนบทธรรมให้ท่านได้อ่านและนำไปเป็นธรรมะ   ในการดำเนินชีวิต ทุกบทความล้วนได้รับการกลั่นกรองมาอย่างดี และไม่ซีเรียส   ธรรมะที่นี่อัพเดททุก ๆ  15   วัน   นับตั้งแต่วันเปิดเว็บไซต์มา (17  พ.ค. 43)   และจะรวบรวมธรรมที่เคยแสดงไว้แล้วไว้ในหน้า ธรรมะบันเทิงนะครับ...